2021-10-25 15:46:56 Find the results of "

customize

" for you

Nghĩa của từ Customize - Từ điển Anh - Việt - tratu.soha.vn

to customize a car chế tạo (hoặc sửa chữa) một chiếc xe hơi theo yêu cầu của chủ xe.

customize – Wiktionary tiếng Việt

customize /ˈkəs.tə.ˌmɑɪz/ ... Dạng không chỉ ngôi Động từ nguyên mẫu to customize Phân từ hiện tại customizing Phân từ quá khứ customized Dạng chỉ ngôi số ít nhiều ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai ...

CUSTOMIZE | Định nghĩa trong Từ điển tiếng Anh Cambridge

Ý nghĩa của customize trong tiếng Anh. ... (Định nghĩa của customize từ Từ điển & Từ đồng nghĩa Cambridge dành cho Người học Nâng cao © Cambridge University Press)

Customize là gì, Nghĩa của từ Customize | Từ điển Anh - Việt - ...

Customize là gì: / ´kʌstə¸maiz /, Động từ: làm theo yêu cầu của khách hàng, (tin học) tùy biến, hình thái từ: Toán & tin: tùy biến,

CUSTOMIZE | meaning in the Cambridge English Dictionary

Meaning of customize in English. ... (Definition of customize from the Cambridge Advanced Learner's Dictionary & Thesaurus © Cambridge University Press)

customize | Định nghĩa trong Từ điển tiếng Anh-Việt - Cambridge ...

Customize - dịch sang tiếng Việt với Từ điển tiếng Anh-Việt - Cambridge Dictionary

customized – Wiktionary tiếng Việt

và quá khứ của customize. ... to customize customizing customized customize customize hoặc customizest¹ customizes hoặc customizeth¹ customize customize customize customized customized hoặc customizedst¹ customized ...

Nghĩa của từ : customize | Vietnamese Translation - Tiếng việt ...

'Customize' trong Việt -> Anh. Từ điển tiếng Việt. Hệ thống từ điển chuyên ngành mở. Dịch bất kỳ văn bản sử dụng dịch vụ của chúng tôi miễn phí dịch thuật trực tuyến. Free online english vietnamese dictionary.

customizing – Wiktionary tiếng Việt

và hiện tại của customize. ... to customize customizing customized customize customize hoặc customizest¹ customizes hoặc customizeth¹ customize customize customize customized customized hoặc customizedst¹ customized ...

customize - Tìm kiếm | Laban Dictionary - Từ điển Anh - Việt, ...

Tìm kiếm customize. Từ điển Anh-Anh - verb: [+ obj] :to change (something) in order to fit the needs or requirements of a person, business, etc.